Maurivac - Huolellisen hyvän työtavan mukaiseen nuohoustyöhön

Yleistä nuohoustyöstä

Nuohoustyöohjeen mukaan nuohooja huolehtii paloturvallisuudesta tarkastamalla ja puhdistamalla savuhormit. Ennen nuohoustyön aloittamista tulisijat suojataan, savupellit avataan ja pellien raot tiivistetään, nuohousluukkujen tiiviys tarkistetaan ja luukut tiivistetään tarvittaessa, koneellinen ilmastointi sammutetaan. Mikäli nuohous suoritetaan käyttäen hormin alipaineistusta, tulee suojaustyön yhteydessä ottaa huomioon ettei tulijaa saa tiivistää liikaa vaan on varmistettava riittävä ilmavirtaus hormissa. Savuhormin nuohousta varten valitaan sopiva harjakoko. Hormi harjataan niin puhtaaksi ettei nokipalon vaaraa ole ja että se on toimintakunnossa. Nuohouksen yhteydessä irronnut noki ja karsta poistetaan hormin pohjalta. Lisäksi tarkastetaan savupiipun kunto sekä nuohousluukkujen kunto ja tiiviys.


Työsuorituksen jälkeen nuohooja siistii työskentely-ympäristön työn jäljiltä. Nuohooja kertoo kiinteistönomistajalle tai -haltijalle ne seikat, jotka mahdollisesti ovat johtaneet siihen, että savuhormiin on päässyt muodostumaan poikkeuksellisen paljon karstaa ja nokea ja mitä asian korjaamiseksi tulee tehdä. Kun kaikki työt on tehty huolellisesti, hyvien työtapojen ja Nuohousalan Keskusliiton työohjeen mukaan, savuhormit ovat puhdistetuilta osin käyttökunnossa ja turvallisia.


TEHOKKAAMMIN, NOPEAMMIN, SIISTIMMIN - MAURIVAC

Kun apuna on Maurivac-alipaineistaja

Kehittämälläni Maurivac-alipaineistajalla saadaan huolellisesti ja hyvän työtavan mukaisesti sekä siististi suoritettua viranomaisvaatimukset täyttävä savuhormien nuohous liiton työohjeen mukaisesti. Kuten työohjeessa ilmenee, alipaineistajalla nuohotessa ei tulijaa saa tiivistää liikaa. Tämä säästää luonnollisesti alkuvalmisteluissa aikaa. Maurivac-alipaineistajan käyttö mahdollistaa matalissa savupiipun hatun aukoissa vaivattomammin sopivan harjakoon käytön työohjeen mukaan, koska nuohousköysi kulkee alipaineistajan lävitse juoksuttimen avulla (voidaan myöskin käyttää iskuharjoja). Ajansäästö ja hyöty korostuu silloin, kun hormia harjataan useampaan kertaan. Maurivac-alipaineistajalla voi alipaineistaa jopa 450 x 450 mm hormit. Maurivac-alipaineistajalla nuohottuun hormiin jää useasti veto, mikä helpottaa tulisijan nuohoustyötä sekä tulien sytyttämistä heti nuohouksen jälkeen.


Maurivac-alipaineistaja huolehtii puhtaasta sisäilmasta

Maurivac-alipaineistajan käyttö nuohottaessa vähentää huoneiston pölyttämisen riskiä ratkaisevasti. Tämä säästää niin jälkisiistimisaikaa kuin rahaakin. Jos nuohoojalle sattuu 1-2 asunnon pölytystä vuodessa-kahdessa, se tulee hänelle helposti maksamaan yhden Maurivacin hinnan eli 490 € vastuuvakuutuksen omavastuuosuutena. Lisäksi ei ole aina varmaa korvaako vastuuvakuutus ollenkaan, jos siisteysvahinko johtuu esim. väärästä työtavasta tai huolimattomuudesta.


Lisää energiatehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä

Nuohoustyöohjeen alussa todetaan, että nuohous on kautta aikojen tehty, jotta savuhormeihin ja tulisijoihin kertyvä palamisjäte ei aiheuttaisi tulipalovaaraa. Lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö. Maurivacin avulla pystyy tehokkaasti harjaamaan palamisjätteet hormista ja samalla lisäämään energiatehokkuutta sekä savuhormien käyttöikää.


Lukuisat nuohoojat ympäri Suomea ovat todenneet Maurivacin hyväksi perustyövälineeksi, koska sillä voi pienellä vaivalla alipaineistaa n. 90% kaikista savuhormeista.


Haemme yhteistyökumppaneita

Etsimme yhteistyökumppaneita mahdollisen vientitoiminnan alkaessa esim. lisenssivalmistukseen.

Toimipaikka: Vahto Osoite: Nousiaistentie 75 Matkapuhelin: 0400 221371 Sähköposti: myynti@maurivac.fi